VOLLER – ripplagede ja seina viimistluspaneelide tervikalahenduste pakkuja

Volleri ajalugu ulatub aastasse 1992, saame end nimetada üheks kogenumaks ripplagede ja seina viimistluspaneelide pakkujaks nii Eestis kui Soomes. Teostame ripplagede ja kergvaheseinte paigaldust, ehituslikke puusepatöid ning siseruumide akustilisi lahendusi.

Ettevõtte peakontor, ladu ning tootmine asuvad Tallinna lähedal Rae vallas, müügiesindus Tartus. Tulge tutvuma meie näidistesaaliga ning küsige konsultatsiooni juba ehitise projekteerimise etapis. Nii saate teha endale või oma klientidele õigeid valikuid kasutatavate materjalide ja töötluse osas.

Puitribid ja seinte viimistluspaneelid on võimalik toota Volleri tootmiüksuses. Meie tootmine on varustatud kaasaegsete puidutöötlemise seadmetega ning puitdetaile valmistatakse nii enda poolt teostavatele projektidele kui allhanketööna. 

Paigaldustööd saab teostada meie paigaldusmeeskond, kes teostab nii ripplagede ja kergvaheseinte paigalduse kui vajalikud ehituslikud puusepatööd.

Meie eesmärgiks on pakkuda ripplagede ja siseseinte terviklahendusi valdkonna tipptootjatelt ning teostust oma ala professionaalidelt. 

Tutvu meie referentsidega siin.

Soovid teha koostööd? Palun võta ühendust!

Soovid pakkuda meile teenuseid – kergvaheseinte ja ripplagede paigaldustöid? Tule meile alltöövõtjaks!

Pakume ka ise erinevaid teenuseid: teostame tootmist allhankena sh disainime ning toodame just kliendile vajaliku lahenduse ning teostame paigalduse. Anna enda huvist märku!

  Ettevõtte sertifikaadid

  • Tootmine

    

   Voller Sisustus OÜ-l on kehtiv sertifikaat nr 2866-CPR-0041 “EVS-EN 14915:2013+A2:2020 Täispuidust vooderdis ja pealistus. Omadused, nõuded ja märgistus”, välja antud sõltumatu vastavushindaja poolt (NCS Estonia OÜ).

   Sertifikaat 2866-CPR-0041: CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 2866-CPR-0041

  • Kvaliteet

    

   Voller Sisustus OÜ-l ja Voller Kaubandus OÜ-l on kehtiv EVS-EN ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimise sertifikaat nr Q-102-23, välja antud 26.09.2023 sõltumatu vastavushindaja (Inspecta Estonia OÜ, KIWA) poolt.

  • Keskkond

    

   Voller Sisustus OÜ-l ja Voller Kaubandus OÜ-l on kehtiv EVS-EN ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimisüsteemi sertifikaat nr Q-102-23, välja antud 26.09.2023 sõltumatu vastavushindaja (Inspecta Estonia OÜ, KIWA) poolt.

  • Töötervishoid ja tööohutus

    

   Voller Sisustus OÜ-l ja Voller Kaubandus OÜ-l on kehtiv EVS-EN ISO 45001:2018 töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat nr Q-102-23, välja antud 26.09.2023 sõltumatu vastavushindaja (Inspecta Estonia OÜ, KIWA) poolt.

  Ettevõtte visioon ja missioon

  • Visioon

    

   Eesti ja Soome turul kvaliteetseimate ripplae ja siseseinte lahenduste pakkuja.

  • Missioon

    

   Loome kestvaid lahendusi, mis on esteetilised, funktsionaalsed ja keskkonnasõbralikud.

  Ettevõtte väärtused

  • Pakume terviklikke lahendusi

    

   Pakume laia ja eriilmelist tootevalikut, kvaliteetset tootmist ja professionaalset paigaldusteenust.

  • Hindame kvaliteeti

    

   Hindame tööülesannete täitmisel professionaalsust ja korrektsust. Targalt valitud tooted ning lahendused ja asjatundlikult teostatud töö tagavad selle, et tulemus on esteetiliselt ilus, praktiline ning ajas püsiv.

  • Oleme paindlikud

    

   Töötame alati selle nimel, et klient saaks kõik ripplagedega seonduva meilt. Seda sõltumata eelarvest või lahenduse eksklusiivsusest. Oleme avatud uuendustele leidmaks kliendile sobivaim lahendus.

  • Teeme koostööd

    

   Mõtleme arhitekti ja kliendiga kaasa – materjalid ja tehnoloogiad pakuvad palju võimalusi, tuginedes Volleri pikaajalisele kompetentsile ja tootmisvõimalustele, pakume nii värskeid ideid kui kogemusel põhinevaid toimivaid lahendusi. Peame oluliseks töötajate omavahelist head suhtlust, üksteisega arvestamist ning tööülesannete koostöös täitmist.

  VOLLER ettevõtte ja tööandjana

  • Ettevõtte areng

   Meil on pikk tegevusajalugu ja oleme pidevas arengus nii sisemiselt kui klientide suunal.

  • Energiasäästlik tegutsemine

   Nii ettevõtte ladu kui tootmishoone on varustatud päikesepaneelidega, enamus kasutatavast energiast tuleb ettevõtte enda päikesepargist.

  • Keskkonnahoid

   Sorteerime prügi, kõikide ruumide valgustus, küte ja jahutus on optimeeritud, tootmises tekkivad jäätmed leiavad kasutuse uute toodete loomisel.

  • Head töötingimused

   Pakume oma töötajatele kaasaegsed töötingimusi ja -vahendeid, konkurentsivõimelist palka, arenguvõimalusi koolituste näol ja toetame Stebby teenuste kaudu spordiga tegelemist.

  Ettevõtte juhtpõhimõtted

  Ettevõte on koostanud juhtimissüsteemide käsiraamatu, mille eesmärk on kirjeldada OÜ Voller Kaubandus ja OÜ Voller Sisustus  integreeritud juhtimissüsteemi, sh kvaliteedi-, keskkonna, ohutuse ja tööohutusjuhtimissüsteemi üldiseid nõudeid, mis lähtuvad ISO9001, ISO14001 ja ISO45001 standarditest ning valdkonnaga seotud seadusest ja eeskirjadest. Juhtimissüsteemi juurutamisse on olnud kaasatud ettevõtte juhtkond ja võtmetöötajad.

  • Juhtimissüsteem on Volleri juhtimissüsteem, mis koosneb kvaliteedi-, keskkonna-, ohutuse ja tööohutusjuhtimissüsteemi osadest, millede rakendamise peaeesmärk on tagada ettevõtte protsesside tõhusus ja mõjusus.
  • Juhtimissüsteem sisaldab kõiki ettevõtte tegevusvaldkondi ning juhtpõhimõtteid, planeerimist, organisatsiooni struktuuri ja vastutust, infovahetust ja väljaõpet, riskide ohjamist, järelevalvet ning korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi.

  Vastutustundliku ettevõttena oleme kehtestanud järgnevad ettevõtte juhtimissüsteemi, sh OHUTUSE, TÖÖOHUTUSE, KVALITEEDI ja KESKKONNAALASED JUHTPÕHIMÕTTED:

  • Juhtimissüsteemi juhtpõhimõtted on osa ettevõtte terviklikust sisekontrollisüsteemist, mida parendame järjepidevalt kõigi töötajate osalusel tagamaks ettevõtte toimivus ja tulemuslikkus.
  • Tegutseme vastavuses rahvusvaheliste, riiklike ning ettevõttesiseste kehtivate ohutuse-, tööohutuse-, töötervishoiu- ja keskkonnaalaste ning muude ettevõttele kohalduvate õigusaktidega.
  • Järgime oma tegevuses kvaliteedi- ja keskkonnasüsteemi standardite (EVS-ISO 9001:2015, EVS-ISO 14001:2015) ning töötervishoiu- ja tööohutuse standardi (EVS-ISO 45001:2018) nõudeid, tootmise standardi (EVS-ISO 14915:2013) nõudeid.
  • Selgitame välja ohud, hindame regulaarselt riske ja kavandame ennetavaid meetmeid selleks, et meie tööprotsess ja tulem oleks ohutu ning see ei kahjustaks töötjate tervist, teenuse või tulemi kasutajat, ümbritsevat keskkonda ega ettevõtte vara ja mainet.
  • Selgitame välja toimunud tööõnnetuste, ohutust mõjutavate ja muude tööd ohustanud juhtumite juurpõhjused ning rakendame meetmeid juhtumite edasiseks vältimiseks.
  • Kaasame töötajaid ja koostööpartnereid keskkonna- ja tööohutusalase teadlikkuse ja taseme tõstmisel.
  • Parendame töökeskkonda ja rakendame meetmeid töötajate töövõime tagamiseks.
  • Eelistame kaasaegseid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid, protsesse ja materjale.
  • Arendame järjepidevalt töötajate teadmisi ja oskusi ettevõtte efektiivse, keskkonna-säästliku, ohutu ja sujuva toimimise ning majandamise tagamiseks kogu teenuse elutsükli ulatuses.
  • Vastutame oma valdkonna varade (sh digitaalsete) ja informatsiooni ajakohastamise, kaasaegsuse ja toimivuse tagamise eest.
  • Tagame töötajatele ja koostööpartneritele juhtpõhimõtete kättesaadavuse.

  Juhtpõhimõtete rakendamine ja parendamine on osa igapäevatööprotsesside toimimisest millesse panustab iga Volleri töötaja.